Netværk

Jeg har været medlem af lokale foreningsbestyrelser fra 16-års alderen og har gennem årene oparbejdet et stort netværk politisk såvel som fagligt og kulturelt

Venstre i Jammerbugt Kommune
Bestyrelsesmedlem i Kommuneforeningen
www.jammerbugt.venstre.dk

Jammerbugt Forsyning A/S
Bestyrelsesmedlem
www.jammerbugtforsyning.dk

I/S Thyra
Bestyrelsesmedlem
www.kvvt.dk

 I/S Thisted Kraftvarmeværk
Bestyrelsesmedlem
www.kvvt.dk

LandboNord
Aktivt medlem som planteavler
www.landbonord.dk

Sparekassen Himmerland
Medlem af repræsentantskabet
www.himmerland.dk

Udvikling Han Herred
Bestyrelsesmedlem
www.hanherred.dk/udvikling

Klim Landsbyforening
Bestyrelsesmedlem
www.thorup-klim.dk

Klim og Omegns Erhvervsklub
Bestyrelsesmedlem
www.thorup-klim.dk

Thorup-Klim Hallen
Bestyrelsesmedlem
www.thorupklimhallen.dk

Klim Valgmenighed
www.klimvalgmenighed.dk

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
Formand i samvirkestyrelsen,
formand for styregruppen bag Projekt Besættelsestidens Han Herred
www.hanherred.dk/sognegrupper
www.hanherred.dk/besaettelsestiden

Han Herred Havbåde
Bestyrelsesmedlem
www.havbaade.dk