Styrket samarbejde mellem region og kommuner

Jammerbugt Sundhedshus i Brovst – et forbillede på fremtidens samarbejde mellem region og kommuner. Foto: Mattias Bodilsen
Jammerbugt Sundhedshus i Brovst – et forbillede på fremtidens samarbejde mellem region og kommuner. Foto: Mattias Bodilsen

Jeg ønsker at være et bindeled mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland. Men som ansvarlig Venstre-politiker vil jeg naturligvis arbejde for udvikling i hele regionen.

Jammerbugt Kommune har været helt i front med partnerskaber mellem region og kommune. De mest synlige resultater heraf er omdannelsen af Brovst Sygehus til sundhedshus med bevarelse af regionale speciallægefunktioner samt etableringen af praksisfællesskabet Pandrup Behandlerhus.

Der vil være yderligere sundhedsmæssige og økonomiske gevinster ved i højere grad at inddrage de praktiserende læger i samarbejdet med region og kommune. Netop behandlerhuse kan vise sig at blive et vigtigt redskab for at sikre lægehjælp i nærområdet til alle borgere. Hvor der ikke er andre muligheder, er lægedækning ved hjælp af private aktører som Falck Healthcare en oplagt mulighed.

Ingen borger i Region Nordjylland skal have mere end 20 km til egen læge, og vi skal sikre akuthjælp ved alarmopkald inden for 15 minutter.