Styrket regional udvikling

Hanstholm Havn. Foto: Ejgil Bodilsen
Hanstholm Havn. Foto: Ejgil Bodilsen

De nordjyske havne er porten til Norden og derfor livsvigtige støttepunkter i den regionale udvikling. Alle muligheder for at få persontrafikken tilbage til Hanstholm bør undersøges. Det vil være af stor betydning for turismen – og dermed erhvervsudviklingen – i den vestlige del af regionen.

Turismen og kulturlivet skal styrkes ved i langt højere grad at involvere foreningsliv og lokale ildsjæle, der kan fortælle de gode, autentiske historier.

Infrastrukturen i Nordjylland skal forbedres med en ny motorvej over Egholm og gerne en udvidelse af forbindelsen via Aggersund. Vi skal sikre en sammenhængende og effektiv offentlig transport i regionen, specielt til uddannelsesinstitutionerne.

Jeg vil arbejde for, at den regionale udvikling fremmes via Vækstforum og gennem et bredere samarbejde mellem regionen, de 11 nordjyske kommuner og ikke mindst erhvervslivet. Herunder landbruget, som skal have ordentlige og fair vilkår for at producere og dermed sikre arbejdspladser.

Vi skal vise, at Nordjylland er den region, hvor der er kortest fra tanke til handling!