Behandlingsgaranti max 30 dage

Det er vigtigt at bevare og udvikle Aalborg Universitetshospital – men behandling af borgerne skal om nødvendigt også kunne ske i privat regi. Foto: Jørgen Weber
Det er vigtigt at bevare og udvikle Aalborg Universitetshospital – men behandling af borgerne skal om nødvendigt også kunne ske i privat regi. Foto: Jørgen Weber

Der skal være fri og lige adgang for alle til de offentlige sundhedsydelser. Hvis vi ikke kan tilbyde behandling på regionens egne sygehuse/klinikker inden for 30 dage efter henvisning fra egen læge, skal alle sikres frit valg til behandling i privat regi. Vi kan nedbringe ventetiden ved i højere grad at benytte privathospitaler.

Jeg vil arbejde for at bevare og udvikle Aalborg Universitetshospital som et højt specialiseret sygehus. Regionen skal være helt oppe på mærkerne, hvis vi skal modstå presset for, at vores »flagskib« kommer til at høre under Aarhus.

Vi skal udnytte kapaciteten på vore sygehuse bedre ved at åbne mulighed for oprettelse af friklinikker, måske som offentligt/private partnerskaber.